ผ่อนรถผ่อนบ้านงานเข้า!!ดอกเบี้ยขาขึ้นมาแล้ว!! ลูกหนี้ทำใจ!!กนง.ปรับบวกเพิ่ม 0.25% คาดเงินเฟ้อยังหลอน

ดอกเบี้ยขึ้นอีก จาก 0.75% กนง.เคาะปรับเพิ่ม 0.25% เป็น 1 %ต่อปี นักผ่อนต้องทำใจ พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อเชื่อปรับตัวสูงขึ้นอีก ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 66 ปรับลดคาดการณ์ลงเหลือ 3.8% จากเดิมที่ 4.2% 

Advertisement

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ที่ประชุม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ต่อปี จาก 0.75% ต่อปี เป็น 1% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งคณะกรรมการ กนง. เห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้คงคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ไว้ที่ 3.3% ขณะที่ปรับลดคาดการณ์ในปี 2566 ลงเหลือ 3.8% จากเดิมที่ 4.2% ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ โดยภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ทั้งนี้ ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อไทยในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 6.3% จากเดิมที่ 6.2% และปี 2566 เป็น 2.6% จากคาดการณ์เดิม 2.5% โดยมีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาน้ำมันโลกและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ทยอยคลี่คลาย ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.2% และปี 2566 อยู่ที่ 2.4% จากคาดการณ์เดิมที่ 2% โดยแนวสูงขึ้น จากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ด้านค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นในบางภาคธุรกิจและบางพื้นที่ที่ขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นในวงกว้าง

ขณะที่ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ในบางสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อยบางกลุ่มที่ยังอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ส่วนภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนโดยรวมยังเอื้อต่อการระดมทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าเร็วและต่อเนื่องตามการแข็งค่าของดอลลาร์ สรอ. สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินบาทมีความผันผวนสูง
ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และในกรณีที่แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้ คณะกรรมการฯ พร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมต่อไป
CR: ภาพจากเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย