กรมชลฯ ยัน..เอาอยู่ทุกเขื่อนแข็งแรงสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่ง ที่ดูแลอยู่ มีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้บางแห่งจะมีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯ ย้ำมีการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมเขื่อนตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

Advertisement

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (29 กันยายน 2565) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 56,260 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 19,842 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 16,915 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 7,956 ล้าน ลบ.ม.

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศตลอดทั้งปี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่พื้นที่ด้านท้าย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ยังมีความมั่นคง แข็งแรงดี ซึ่งกรมชลประทาน จะเก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯให้ได้มากที่สุด สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าได้อย่างเพียงพอ