ผจก.กปภ.กรุงเก่านำพนักงานใหม่ดูงานผลิตน้ำเสริมสร้างทักษะก่อนปฏิบัติจริง

เน้นสร้างทักษะให้กับบุคลากร ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ผจก.กปภ.(พ) พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่แนะนำพนักงานใหม่ ให้ได้สัมผัสกับการผลิตน้ำประปา

Advertisement

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) พระนครศรีอยุธยา พร้อมนายโกวิท แจ่มโกมัย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 และนายธนาธิต ไตรประวัติ หัวหน้างานผลิต นำคณะพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคที่เข้าใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 25 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านระบบผลิตน้ำประปาตามหลักสูตร”ความรู้ด้านระบบประปา”(FC12)เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา เพื่่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2