“ลุงตู่”อยู่ต่อ!!ศาลรธน.วินิจฉัยดำรงตำแหน่ง 8 ปี ยังไม่ครบเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560

ยาวไปๆ!! “ลุงตู่”รอด ศาลรธน.เสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 วินิจฉัยกรณี ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ยังไม่ครบวาระตามที่รัฐธรรมนูญ 2560

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3) เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 ซึ่งแม้คณะรัฐมนตรีจะเข้ารับตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 60 ก็ให้เป็นไปตามวาระดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 เป็นต้นไปดังนั้น จึงเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 60 วาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ถึง 24 ส.ค. 65 ไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ

จากคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถดำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ครบ 8 ปี