ถอดรหัสแผนงาน New SMART Retail ของโลตัสมุ่งหน้าสู่ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืน(คลิป)

โลตัส เปิดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Vision 2030. Actions every day.ภายใต้แผนงาน New SMART Retail เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ โดย น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย

Advertisement