“ไม่เทรวม”โลตัสจับมือกทม.ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมหนุนประชาชนแยกขยะ

โลตัส จับมือ กทม. ขับเคลื่อนนโยบาย “ไม่เทรวม” โชว์นวัตกรรม สนับสนุนประชาชนแยกขยะ
ผลิตถุงขยะหอมโลตัส 4 สี ตามแนวทางแยกขยะภาครัฐและถุงช้อปปิ้งแยกสี สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะ

Advertisement

โลตัส โชว์นวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ถุงขยะหอมโลตัสแยกสี และถุงช้อปปิ้งแยกสีสำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนลดขยะและแยกขยะในครัวเรือนได้ง่ายและสะดวกขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐและกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และโครงการ “ไม่เทรวม” ที่จัดการเก็บขยะแบบแยกประเภทอย่างเป็นระบบ

น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน และมีการขับเคลื่อนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด โลตัสได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนประชาชนในการลดการทิ้งขยะ และแยกขยะในครัวเรือนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยผลิตถุงขยะหอม 4 สีตามประเภทขยะ และถุงช้อปปิ้งที่สามารถนำมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะ โดยมีสีแตกต่างกัน โดยมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด คือการพิมพ์สีและข้อความบนถุงช้อปปิ้ง ที่จำหน่ายให้ประชาชนที่ลืมนำถุงผ้ามา เพื่อให้นำถุงกลับมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะที่สามารถแยกขยะอาหารและขยะทั่วไปในครัวเรือนอย่างสะดวกขึ้น และช่วยให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะปฏิบัติงานง่ายขึ้น สามารถนำขยะไปจัดการได้อย่างเหมาะสมถูกประเภท สอดคล้องกับแนวทางในโครงการ “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มนำร่องพื้นที่เก็บขยะแบบแยกถังตามประเภทของขยะ เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด”

ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมของโลตัส ที่เปิดตัวใหม่ ได้แก่

● โลตัส ถุงขยะหอมแยกสี: ถุงขยะสีเขียว กลิ่นแอปเปิ้ล สำหรับขยะอาหาร สีเหลือง กลิ่นเฟรชแพชชั่น สำหรับขยะรีไซเคิล สีแดง กลิ่นเรดโรแมนซ์ สำหรับขยะอันตราย และสีน้ำเงิน กลิ่นบลูสกาย สำหรับขยะทั่วไป จำหน่ายให้ประชาชนได้ใช้แยกขยะชนิดต่างๆ ได้ง่าย และมีคุณภาพดี กลิ่นหอม โดยมีโปรโมชั่นซื้อ 3 ฟรี 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 ม.ค. 2566

● ถุงช้อปปิ้งแยกสี: ถุงพลาสติกแบบหนาที่จำหน่ายที่โลตัส โก เฟรช ในกรณีผู้บริโภคลืมนำถุงผ้ามาเอง มี 2 สี คือ สีเขียวสำหรับแยกขยะอาหาร และสีน้ำเงินสำหรับแยกขยะทั่วไป​ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้านำถุงช้อปปิ้งกลับมาใช้ซ้ำ และยังสามารถใช้แยกขยะได้ถูกประเภท

ทั้งนี้นี้ “โลตัส ขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนให้ถูกประเภท เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการช่วยสิ่งแวดล้อมของไทย โดยประชาชนสามารถซื้อถุงขยะแบบแยกสีได้แล้ววันนี้ ที่โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถซื้อผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ Lotus’s SMART App ได้อีกด้วย”