อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ จ.เชียงใหม่

พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีประชาชนร่วมงานบุญจำนวนมาก

Advertisement

ทั้งนี้ พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานให้แก่ครอบครัวแสงสนิท อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัทสืบไป