แถลงการณ์จากสำนักพระราชวังเรื่องในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด)

ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง”

Advertisement

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ศ. 2565 เวลา 23.30 น. คณะแพทย์ประจำพระองค์ ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามวาระปรกติ ผลการตรวจพบว่า ทรงติดเชื้อ มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง คณะแพทย์ฯ ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

17 ธันวาคม พ.ศ. 2565