นับถอยหลังเลือกตั้ง ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. -พ.ร.ป.พรรคการเมือง

นับถอยหลังเลือกตั้ง ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ พ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส. และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ 29 ม.ค.นี้

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) 2566 และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ( ฉบับที่ 2) 2566 แล้วโดยให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันถัดไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000000100

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000001300

ทั้งนี้เมื่อกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะถือว่าเข้าโหมดถอยหลังสู่การเลือกตั้งอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลสามารถยุบสภาหรือสภาอยู่ครบวาระในวันที่ 24 มี.ค.ก็จะไม่มีปัญหาว่า ไม่มีกฎหมายใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ระบุว่า หลังกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับมีผลใช้บังคับ ไม่ว่ารัฐบาลจะยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ กกต.จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้งราว 45 วัน โดยที่สำคัญคือขั้นตอนของการพิจารณาและประกาศระเบียบกกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส 400 เขต การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด การพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งเขตของกกต. ซึ่งจะใช้เวลารวมรวม25วัน และอีก 20วันสำหรับพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินกระบวนการคัดสรรผู้สมัครส.ส. หรือไพรมารีโหวต และหากเริ่มนับระยะเวลา 45 วันที่กกต.ขอในการเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้งก็จะพบว่าตั้งแต่15มี.ค.เป็นต้นไปหากจะมีการยุบสภา หรือรัฐบาลอยู่ครบวาระวันที่23มี.ค.ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง