ททท. ยกระดับการสื่อสาร ผ่าน WeChat เอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

ททท. ยกระดับการสื่อสาร ผ่าน WeChat
สนทนาได้ตอบโต้ฉับไวเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

Advertisement

ททท. รุกตลาดออนไลน์เอาใจนักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านแอปพลิเคชัน WeChat “VisitThailand” เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลด้วยการสนทนาโต้ตอบในภาษาจีน ยกระดับการให้บริการข่าวสารตรงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เผยนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่แนวโน้มเติบโตสูง คาดปีนี้ชาวจีนเที่ยวไทย 9 ล้านคน รายได้ 4.8 แสนล้านบาท

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยปี 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ 8.8 ล้านคน และคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 4.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 8% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 4.3 แสนล้านบาท โดยคิดเป็น 26.6% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ก.ค.) ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 20.41 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.47% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้กว่า 1.03 ล้านล้านบาท เติบโต 6.07% โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนกว่า 5.65 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 2.9 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังครองตำแหน่งสูงสุดของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งสร้างรายได้สูงสุดอีกด้วย

ด้านสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ ที่นิยมเดินทางเป็นกลุ่มด้วยตัวเอง (FIT : Free and Independent Traveler) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะใช้รูปแบบการหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และมีความชื่นชอบการสนทนาผ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ เพราะมีความสะดวกและสามารถโต้ตอบได้ทันที อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะในการสื่อสาร โดยจะใช้ภาษาจีนมากกว่าภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสื่อสารกับกลุ่มนี้จึงควรใช้ภาษาจีนเป็นหลัก

สำหรับแอปพลิเคชันที่นิยมใช้มากที่สุดของกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดจีนคือ WeChat โดยการให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวผ่านช่องทาง WeChat นี้จะสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวจีนทั้งที่ยังไม่เดินทางมาประเทศไทย หรือใช้เป็นช่องทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลและโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ททท. ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาที่ตอบรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

นายฉัททันต์ ยังกล่าวอีกว่า การให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนผ่าน Account บน WeChat ภายใต้ชื่อ VisitThailand สามารถสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที จะเป็นการช่วยส่งเสริมการทำการตลาดของสำนักงาน ททท. จากเดิมที่สำนักงานมี Account WeChat อยู่แล้วแต่จะเน้นที่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวและกิจกรรม ยังไม่มีการให้บริการสนทนากับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางกองข่าวสารท่องเที่ยวมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวแบบสนทนา ทั้งทาง Call Center 1672 และเคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยวภาษาจีน ดังนั้นจึงได้เพิ่มช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อให้รองรับกับตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยในขณะนี้
การยกระดับการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อชาวจีน ผ่าน WeChat “VisitThailand” ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งต่อ ภาพ เสียง และวีดีโอคลิปต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงข้อมูลที่เป็น Local Experience และแคมเปญต่างๆ ของ ททท. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวคุณภาพชาวจีน และสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมยกระดับการบริการข่าวสารท่องเที่ยวของไทย

ภายในแอปพลิเคชัน WeChat “VisitThailand” จะประกอบด้วยข้อความต้อนรับ เพื่อทักทายและแนะนำบริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในภาษาจีน พร้อมนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แหล่งช้อปปิ้ง เทศกาลที่น่าสนใจ รีวิวจาก Blogger พร้อมข้อมูลติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งในประเทศไทยและจีน โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลผ่านการพิมพ์ข้อความในช่องทาง WeChat ชื่อ VisitThailand ได้โดยตรง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับแอปพลิเคชัน WeChat หรือในจีนเรียกว่า Weixin อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Tencent Holdings Ltd. ในประเทศจีนเป็นแชทแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงในจีน ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งาน WeChat กว่า 889 ล้านบัญชีต่อเดือน และรวมจำนวนผู้ใช้แบบแอคทีฟกว่า 8.06 พันล้านบัญชี

อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในจีน ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center – CNNIC) ระบุว่า ในปี 2559 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีน 731 ล้านคน หรือคิดเป็น 53.1% ของประชากรทั้งหมด โดยตัวเลขของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นจาก 620 ล้านคนในปี 2558 เป็น 695 ล้านคนในปี 2559 ทั้งนี้ นอกจากการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์แล้ว ชาวจีนยังนิยมจองที่พัก การเดินทาง รวมทั้งการจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง