รมว.ศธ.ขนทัพดูงาน!!อวยโรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบดี เล็งเอามาปรับใช้ระบบการศึกษาไทย

หรือการศึกษาไทยยังไม่ดีพอเลยต้องเอาแนวทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติมาปรับใช้? สุดยอดไอเดียรมว.ศธ.หลังขนทีมงานดูงานโรงเรียนเอกชน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมาะสมหรือไม่? กับตำแหน่งรัฐมนตรีในโค้งสุดท้ายที่อาจมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้โรงเรียนเอกชนหรือเปล่า? 

Advertisement

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok หรือ ISB) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรระบบอเมริกาและ IB – International Baccalaureate

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (Pre-Kindergarten -Kindergarten 3) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5(Grade 1 – Grade 5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 6 ถึง ชั้นปีที่ 8 (Grade 6 – Grade 8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 9 ถึง ชั้นปีที่ 12 (Grade 9 – Grade 12) เปิดสอนมากว่า 71 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน ประมาณ 1,700 คน จากกว่า 60 ประเทศ มีครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก 25 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 600 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์อาหาร เป็นต้น โดยมี ดร.แอนดรูว์ เดวีส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ให้การต้อนรับและนำชม

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ มีครูทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จัดการเรียนการสอนแบบ Child-centered ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการค้นหาความถนัดของตนเอง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์ สนุกสนาน เเละเสริมให้เด็กๆได้มีกิจกรรมผ่านการเล่นตามความสนใจของตัวเองและได้วิชาการไปพร้อมๆกันด้วย ให้ทำความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ โดยครูตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินไม่ใช้เกรดแต่เป็นบรรยายการพัฒนาของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีวิชาบังคับและวิชาเลือกให้เด็กได้เลือกเรียน โดยไม่ได้แบ่งเป็นสายวิทย์-สายศิลป์เหมือนหลักสูตรของประเทศไทย แต่จะให้เลือกเรียนวิชาหลักตามความสนใจของเด็กแต่ละคน ซึ่งที่นี่จะให้ความสำคัญกับครูที่ปรึกษามาก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการแนะนำเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเลือกเรียนวิชาเลือก ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

“ ISB มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี จัดการเรียนแบบ Active Learning ที่เป็นรูปธรรม นักเรียนมีส่วนร่วมได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายและต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทำให้เด็กมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ คิดวิเคราะห์ได้ ตั้งคำถามเป็น มีการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ สอดคล้องกับการสร้างบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการนำคณะผู้บริหารมาดูงานของ ISB ครั้งนี้ เพื่อให้ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และได้ไอเดียนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยให้ดียิ่งขึ้น และจะมีความร่วมมือในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ”

อย่างไรก็ตามในการเดินทางไปดูงานโรงเรียนนานาชาติในครั้งนี้ โลกโซเชียลต่างตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าเหมาะสมหรือไม่กับการให้น้ำหนักกับระบบการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซึ่งอาจมองเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับโรงเรียนเอกชนได้ ทั้งนี้การที่รมว.ศธ.เปิดเผยเกี่ยวกับการจะนำเอาระบบมาปรับใช้กับระบบการศึกษาไทยนั้น ต้องไม่ลืมว่านี่อยู่ในช่วงสุดท้ายของตำแหน่งก่อนจะครบวาระรัฐบาลและกำลังจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งหลายฝ่ายอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี