พบกันที่รัฐสภา!!ชุมนุม 23 พ.ค.นี้ ย้ำเจตจำนงค์ วุฒิฯอย่าสวนมติ ชัยชนะประชาชนต้องไม่ถูกทำลาย!

เดินหน้าแสดงเจตจำนงค์ ยืนยันในหลักการว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชน และชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทำลาย แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ เดินหน้าจุดชุมนุม 23 พ.ค.นี้ ที่หน้ารัฐสภา 
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นัดแสดงพลังดันผลเลือกตั้งสู่การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration โพสต์ข้อความ นัดชุมนุมในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ที่รัฐสภาแสดงพลังสนับสนุนเจตจำนงค์ของประชาชนจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยระบุข้อความว่า “การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถสะท้อนความต้องการและเจตจำนงค์ของประชาชน เมื่อเสียงของประชาชนต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ตามหลักการของประชาธิปไตยก็ควรต้องเป็นไปตามนั้น แต่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ได้ให้อำนาจแก่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งแหล่งที่มาในอำนาจของสมาชิกวุฒิสภามิไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวโยงกับประชาชน
ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม
แม้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะสะท้อนเจตจำนงค์ของประชาชนมากแค่ไหนก็ตาม แต่ดูเสมือนว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนจะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยในหลักการประชาธิปไตย พร้อมที่จะคัดค้านตัวแทนที่มาจากการเลือกของประชาชน และพร้อมที่จะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกวิถีทาง
ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้น ณ หน้ารัฐสภาฝั่งบุญรอด (รัฐสภาเกียกกาย) ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง มาร่วมกันยืนยันในหลักการว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชน และชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา”