รีบเลย ก.แรงงานปิด ศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง 16 ก.ย.นี้

กระทรวงแรงงานยืนยันปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างใน 16 กันยายน 2560 นี้ ย้ำนายจ้าง-ลูกจ้างรีบมาคัดกรองโดยด่วน ไม่มีการขยายระยะเวลาอีกต่อไป ขณะนี้ปิดแล้ว 99 ศูนย์อีก 11 ศูนย์/จังหวัด จาก 110 ศูนย์/จังหวัด (ทุกจังหวัดรวมศูนย์ในกทม.) พร้อมเผยยอดขณะนี้กว่า 700,000 คน นายจ้างกว่า 180,000 ราย

Advertisement

            นายวรานนท์ ปีติวรรณอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานกำหนดปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 นี้ ซึ่งขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างนี้เป็นขั้นตอนต่อจากการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีนายจ้างมายื่นขอจ้างคนต่างด้าวทั้งสิ้น 198,332 ราย คนต่างด้าว 797,685 คน แยกเป็นเมียนมา 461,458 คน กัมพูชา 235,757 คน ลาว 100,470 คน โดยขณะนี้มีนายจ้าง ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองจำนวน 180,356 ราย คนต่างด้าวผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง จำนวน 701,846 คน ไม่ผ่าน 19,948 คน ซึ่งเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรองส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวไม่มีความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รองลงมาเนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่า 15 ปี คนต่างด้าวมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คนต่างด้าวอายุ 15-18 ปี ทำงานที่เป็นงานห้าม และกรณีอื่นๆ เช่น ลูกจ้างมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว แต่มีการตรวจลงตราเป็นการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อการทำงาน และลูกจ้างมีบัตรสีชมพู เป็นต้น

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

ทั้งนี้การดำเนินการสัมภาษณ์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง มีศูนย์/จังหวัดที่ดำเนินการทั้งสิ้น 110 ศูนย์ /จังหวัด (ทุกจังหวัดรวมศูนย์ในกรุงเทพมหานคร) โดยศูนย์/จังหวัดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 99 ศูนย์/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 90 ของศูนย์/จังหวัดทั้งหมด ขณะนี้มีศูนย์/จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการคัดกรองจำนวน 11 ศูนย์/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 10 ของศูนย์/จังหวัดทั้งหมด ได้แก่ 1. ตาก 2. ลำพูน 3. นนทบุรี 4. ประจวบคีรีขันธ์ 5. ราชบุรี 6. สุพรรณบุรี 7. ชลบุรี 8. ระยอง (1) 9. ระยอง (2) 10. นครศรีธรรมราช 11. ระนอง เนื่องจากนายจ้างขอรับการตรวจสอบใหม่ และรอผลการตรวจมวลกระดูก ซึ่งส่วนใหญ่แจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายน 2560 มีเพียงศูนย์ประจวบคีรีขันธ์ที่จะแล้วเสร็จในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้าง-ลูกจ้างว่าศูนย์ปิดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 นี้แน่นอนและจะไม่มีการขยายระยะเวลาอีกต่อไป จึงขอให้นายจ้าง-ลูกจ้างรีบมาเข้ารับการคัดกรองโดยด่วน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายได้ หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบ MOU