ยุติระบบเดินรถเมล์ใหม่ ดีหรือไม่ฟังเสียง ปชช.

ขนส่งทางบก แท็กทีม ขสมก. แจงยุติให้บริการทดลองเดินรถเมล์ระบบใหม่ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากครบกำหนัดระยะเวลาทดลอง 1 เดือน แต่ไม่ได้ยกเลิกปฏิรูประบบรถเมล์ใหม่ ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 26 ล้านบาท

Advertisement

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบการเดินรถประจำทาง 8 เส้นทางนำร่อง ซึ่งไม่ได้ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ แต่เพราะครบกำหนด 1 เดือนของการเก็บข้อมูล ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ และยังได้แนวทางเพิ่มเติม อาทิ หมายเลขสายประจำรถ จะยกเลิกใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะใช้เพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ขณะเดียวกันเชื่อว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถ จะไม่กระทบต่อการรับรู้ของประชาชน เพราะมีคณะทำงานที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว

และขอยืนยันว่าการยุติให้บริการทดลองเดินรถเมล์ดังกล่าว เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาทดลอง ไม่ได้ยกเลิกเพราะระบบรถเมล์ใหม่ที่นำมาทดลองมีปัญหากับประชาชน

ทั้งนี้ ขบ จะเดินหน้าปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดยวางกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่ที่สมบูรณ์ได้ภายใน 2 ปี

ด้านนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขสมก. จะเปลี่ยนรถที่ทดลองปฏิรูป เป็นรถเมล์ปกติตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. เป็นต้นไป และจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดเสนอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาภายในวันที่ 18 ก.ย. นี้ ส่วนจะเดินหน้าการปฏิรูปต่อไปอย่างไร ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เกี่ยวข้องและนโยบายของกรมการขนส่งทางบก

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ บนเพจ “รถเมล์ไทย.คอม Rotmaethai.com” ยังคงไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปรถเมล์ดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การทดลอง ก่อนสรุปผลและนำมาใช้จริง

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนของว่าการจะปฏิรูปควรเริ่มต้นจากการปรับปรุงบริการ ของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโยสารเสียก่อน