นักบริหารการงบประมาณฯ รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดกิจกรรม CHR เพื่อสังคม ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ จังหวัดสกลนคร 

Advertisement

นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดกิจกรรม CHR เพื่อสังคม โดยเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 7 แห่ง /โรงเรียนละ 10 ทุน / ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และมอบไก่พันธ์ไข่โรงเรียนละ 50 ตัว พร้อมหัวอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้