“อยู่ดีอย่างยั่งยืน”สืบสานพระราชปณิธานร.9โลตัสรับซื้อผลผลิตชาวเขา

เทสโก้ โลตัส  เผยโมเดลชาวเราช่วยชาวเขาอย่างยั่งยืน  รับซื้อผลผลิตโครงการหลวงต่อเนื่อง
พร้อมเปิดนิทรรศการ“อยู่ดี อย่างยั่งยืน”สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

Advertisement

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท  เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส เริ่มนำผักและผลไม้สดจากแปลงผลิตของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง มาจำหน่ายในร้านเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  เรามุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นพื้นที่บนดอยสูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ให้ก่อเกิดเป็นการเกษตรที่ถาวรและยั่งยืน ชุมชนชาวเขาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงได้ จากรายได้ที่พวกเขาได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านร้านเทสโก้ โลตัส กว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ

“นอกจาก เทสโก้ โลตัส  จะทำหน้าที่เป็นช่องทางกระจายผักและผลไม้ของโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่บนดอยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในโมเดลที่ได้เข้าไปช่วยทำให้ผลผลิตชาวเขาขายได้มากขึ้นก็คือ การพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกส์ ที่ทำให้ลดความสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้น  โดยเทสโก้ โลตัส ได้นำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมาจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึง ที่ผ่านมายอดขายสินค้าจากโครงการหลวงในเทสโก้ โลตัส จึงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1-2 เท่าตัว”

เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการ การบริหารผลผลิตในหลายเรื่อง โดยทำงานร่วมกับชาวเขา ที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการเพาะปลูกและมาตรฐานสินค้าระดับสากล หรือมาตรฐานออร์แกนิกส์   ,ระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนามาสู่มาใช้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมในการขนส่ง จากจุดรวบรวมผลผลิตที่ใกล้แหล่งเพาะปลูกมากที่สุด เพื่อให้ผักผลไม้คงความสด อร่อยจนถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

นางสาวสลิลลา  กล่าวอีกว่า   “อาหารสดคือหัวใจของธุรกิจ เทสโก้ โลตัส เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของลูกค้า ประกอบกับในปัจจุบัน คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ผ่านการเลือกอาหารสดที่นอกจากจะต้องมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ดังนั้น เทสโก้ โลตัส จึงมุ่นมั่นในการจำหน่ายสินค้าอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ ซึ่งสินค้าจากโครงการหลวงตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างมาก โดยเทสโก้ โลตัส ได้มีการเพิ่มปริมาณในการรับซื้อสินค้าและประเภทของสินค้าจากโครงการหลวงทุกปี ในปีนี้ทั้งเราและโครงการหลวง ต่างก็มีพันธกิจที่สอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการสูญเสียตลอดกระบวนการตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภคร่วมกัน จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการสูญเสียสินค้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ส่วนลูกค้าเองก็จะสามารถเข้าถึงอาหารสดคุณภาพสูงราคาประหยัดได้ด้วย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงเผยแพร่ความเป็นมาของโครงการหลวง เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “อยู่ดี อย่างยั่งยืน” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอในเรื่องของการอยู่ดี อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่  วันที่ 19-30 กันยายน นี้ ที่ พลัสมอลล์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่