กองสลากฯออกมาตรการ แก้ขาย “หวยชุด”เกินราคา

สำนักงานสลากฯ ออกมาตรการระยะสั้น เปลี่ยนแปลงกำหนดวันออกสลากให้ตัวแทนจำหน่ายทั้งระบบ แก้ปัญหาสลากเกินราคาและสลากรวมชุด 

Advertisement

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จากกรณีในห้วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สลากเกินราคาและสลากรวมชุด เริ่มกลับมาสร้างปัญหาอีกครั้งว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสลากอย่างใกล้ชิด ได้พบสิ่งบอกเหตุปัญหาสลากเกินราคา หลายปัจจัย ได้แก่ ข้อมูลจาก call center พบว่ามีคนร้องเรียนเรื่องสลากเกินราคาสูงขึ้นมากจากปกติเดือนละประมาณ 100 รายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 500 กว่ารายในเดือน กรกฎาคม และ 800 กว่ารายในเดือนสิงหาคม

     พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผอ.สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมถึงการลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการสลากและผู้ตรวจการณ์ของสำนักงานฯ พบว่า สลากฉบับเดี่ยวตามแผงขายเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง ในขณะที่มีสลากรวมชุดเพิ่มมากขึ้นและวางจำหน่ายได้เร็วขึ้น ประกอบกับรายงานผลการจับกุมผู้จำหน่ายสลากฯเกินราคา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศและชุดตรวจของจังหวัดต่างๆพบว่าสลากเกินราคาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นสลากชุดและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้จำหน่ายชอบที่จะขายสลากชุดเพราะขายได้ครั้งละหลายใบและหาข้ออ้างในการขายเกินราคาได้ง่ายกว่าสลากใบ

นอกจากนี้นายทุนผู้รวมชุด ฉวยโอกาสเพิ่มจำนวนและขนาดสลากชุดเข้าตลาด ส่งผลให้ปริมาณสลากฉบับเดี่ยวในตลาดลดลง และตัวแทนจำหน่ายทั้งของสำนักงานฯและของสมาคมองค์กรบางคนรวมทั้ง ผู้ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ส่วนหนึ่งนำสลากที่ได้ไปจำหน่ายต่อให้กับคนกลาง ไม่ได้จำหน่ายตรงให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคตามที่สำนักงานกำหนด
ดังนั้นสำนักงาน ฯ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและสลากรวมชุด(ระยะสั้น) ด้วยการเลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบการจ่ายสลากฯ ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน โดยสลากตัวแทนจำหน่ายทุกประเภท เดิม รับสลากในวันก่อนออกรางวัล-วันออกรางวัล-หลังวันออกรางวัล เปลี่ยนเป็น รับสลากหลังวันออกรางวัล 3 วัน

สำหรับตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กรและมูลนิธิ จะรับสลากวันสุดท้ายของการจำหน่าย เช่น วันที่ 4 และวันที่ 19 ส่วนสลากโครงการซื้อ – จองล่วงหน้าฯ เลื่อนวันทำรายการระบบซื้อสลาก เดิมวันที่ 3 หรือวันที่ 18 ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 หรือวันที่ 19 ของเดือน และจะเปิดระบบจองในวันถัดไป

รวมทั้งเลื่อนเวลาเปิด – ปิดระบบ สำหรับการทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็ม และNet Bank ของธนาคารกรุงไทย จากเดิม เวลา 08.15 – 15.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 07.30 – 12.00 น. สำหรับการทำรายการผ่านสาขา สามารถทำรายการได้ตามเวลาเปิดทำการสาขาและจะปิดระบบในเวลา 12.00 น. ส่วนการรับสลาก เดิมสลากจองรับวันที่ 5 และ 20 เปลี่ยนเป็น วันที่ 7 และ 22 ของเดือน สำหรับสลากซื้อวันรับสลากคงเดิม

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเพดานจำนวนสลากซื้อและสลากจองวันแรก จะเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนดในแต่ละคราว หากมีผู้จองสลากฯ ไม่ครบจำนวนในวันแรก จะยกยอดสลากคงเหลือไปเปิดให้จองในวันที่สองด้วยเงื่อนไขเดิมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะแจ้งยอดเพดานสลากคงเหลือให้ทราบตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันทำรายการจองสลากวันแรก ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.glo.or.th

อย่างไรก็ตามสำนักงานฯ จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารให้ดำรงความต่อเนื่องในการตรวจสอบการจำหน่ายอย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกจากระบบการจำหน่ายต่อไป