นวัตกรรม “กังหันลม” ตัวแรกของโลก ผลิตไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงในโรงงาน

ฟังข้อดี ของกังหันลม ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตัวแรกของโลกที่พัฒนาเพื่อความเร็วลมต่ำ จากฝีมือคนไทย เพื่อใช้ทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บุกเบิกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
   ทั้งนี้การกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นจะมีทั้งแต่ขนาดเล็ก ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า10 กิโลวัตต์ จนถึงขนาดใหญ่ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เหมาะกับโรงงานตั้งแต่ขนาดเล็กในกลุ่ม SMEs จนถึงโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีราคาต้นทุนที่ประมาณ 200 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์