ขอเชิญผู้สนใจร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ SMEไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล”

Advertisement

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ เข้าร่วมชม โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล”  กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ (Marrket Test) สินค้าต้นแบบ 15 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น และ การจัดแสดงสินค้าต้นแบบจำนวน 50 รายการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ประกอบการ OTOPระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 300 ราย จากทั่วประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเพทาย ล่อใจ ผู้อำนวยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ร่วมเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2  สยามพารากอน

สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดต่อเนื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน นี้ เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2  สยามพารากอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร.0 2 367 8339 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/dip.pr