“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ส่งเสริมศักยภาพเด็ก

CSR ส่งเสริมศักยภาพเด็กๆ
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง ประธานจัดกิจกรรม CSR และ คุณพูลศรี จงแสงทอง รองประธานจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 9 และ 10 ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรและส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆ พร้อมกับได้นำสิ่งของอันเป็นประโยชน์ไปมอบให้ งานนี้ พล.อ.ต. สันติ ศรีเสริมโภค บริจาคตู้ยาพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ยา และเหล่าผู้เข้าอบรม นมธ. 10 ยังได้ร่วมบริจาคเงินร่วมทั้งสิ้น 40,000 บาท กิจกรรมดังกล่าวล้วนแล้วทำให้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจดีๆ ทั้งกับผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมากมาย
ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement