เคลมสนามบินภูมิภาคจากราชการสู่รัฐวิสาหกิจคมนาคมว่าไง (มีคลิิป)

คมนาคมประสานเสียงหาแนวทางโอนย้ายท่าอากาศยานจากมือกรมท่าอากาศยานสู่การบริหารโดยบมจ.การท่าอากาศยาน ที่กำลังอยู่ระหว่างการหารือรูปแบบการถ่ายโอน รวมถึงการโอนย้ายจะเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานใดบ้าง

Advertisement