น้ำท่วม สัตว์ก็ทุกข์เป็นนะ! TSPCA ขนดารา-แพทย์ ให้ความช่วยเหลือ

TSPCA ขนดารา – สัตว์แพทย์ พร้อมอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับสัตว์ประสบภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือสุนัขแมวอุทกภัย จ.อยุธยา

Advertisement

             สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย  ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยทูตสันถวไมตรีสมาคมฯ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และแนน-กฤตพร หาญโยธิน ดารานักแสดงช่อง 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปมอบอาหารสัตว์สุนัขแมว จำนวน 7,560 กระป๋อง 90 ลังเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นสพ.จาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         ภายหลังจากที่ส่งมอบอาหารสัตว์แล้ว ทางสมาคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดอยุธยา และคณะสัตวแพทย์ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สาธิต กล่าวว่าสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)  เป็นองค์กรดำเนินงานด้านป้องกันการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอดกว่า 23 ปี เพื่อเป็นการลดปัญหาการทารุณกรรมและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน  สมาคมฯ มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงได้ประสานงานไปยังปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมทำงานอย่างบูรณาการในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีทูตสันถวไมตรีสมาคมฯ คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และและคุณแนน-กฤตพร หาญโยธิน ดารานักแสดงช่อง 8 ร่วมกิจกรรมสำคัญเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้