จัดไป  “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” โลตัสซื้อตรงจากเกษตรกร 4 จว.ภาคอีสาน

ก.เกษตรฯ – จับมือ ค้าปลีก ปั้น “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” เน้นให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ใช้วิธีรับซื้อตรงจากชาวนา ปักธง สหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5,700 ตัน

Advertisement

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิแท้ 100% ระหว่าง เทสโก้ โลตัส และสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” พร้อมเปิดเผยว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนั้น ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิต ที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์

โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เทสโก้ โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700 ตัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายประชารัฐมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

นายสมพงษ์  รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย ผ่านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง สร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัสกว่า 1,900 สาขา ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าประเภทอาหารสดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว ยังทำให้เทสโก้ โลตัส สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

นายสมพงษ์  รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์  เทสโก้ โลตัส

นายสมคิด ขันตรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกันในรูปของสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ ทำให้สหกรณ์มีเงินลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยี มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการหาช่องทางการตลาด ทำให้ยังคงต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนให้กับโรงสีเอกชนในราคาที่สหกรณ์และชาวนาไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ตราเทสโก้ ก็ทำให้ชาวนาได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายข้าวสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด”

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แหล่ง มาบรรจุเป็นข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาปกติถุงละ 189 บาท นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ทั้ง 4 แบบ ที่งาน “เทสโก้ โลต้ส เอ็กซ์โป 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รสชาตินุ่ม    หอมอร่อย โดยผู้บริโภคจะสามารถซื้อหาข้าวคุณภาพในราคาโปรโมชั่นได้อีกด้วย