“เอฟเอโอ” จัดงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฎิชีวนะ”

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ FAO จัดงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฎิชีวนะ” โดยในปีนี้ มีการจัดงานภายใต้แนวคิด “สอบถามความคิดเห็นจากให้บริการสาธารณสุขก่อนใช้ยาต้านจุลชีพ” ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2560 นี้

Advertisement

ดร.คาทิงก้า เดอ บาล็อค เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นที่น่าจับตามองจากผู้เกี่ยวข้องทั่วโลก โดยประเด็นหลักของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งในวงการอาหารและการเกษตรนั้น หมายถึงการรณรงค์วิธีการจัดการที่เหมาะสมในภาคปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเกษตร

“โครงการนี้ ยังมีการประกวดเล่าเรื่องและภาพถ่าย โดยเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ส่งเรื่องเล่าพร้อมกับภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ยาต้านจุลชีพ อาทิ ยาต้านแบคทีเรีย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การให้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบในสัตว์บกและสัตว์น้ำ”

ทั้งนี้ มีผลงานจาก 7 ประเทศ ถูกส่งเข้าประกวดภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรระดับรากหญ้าสามารถใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะ หากมีวิธีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม