“แท็กซี่โอเค” เริ่ม ธ.ค.นี้ รัฐจัดให้ เน้นแก้ปัญหารถสาธารณะ

เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “แท็กซี่โอเค” ลดปัญหารถสาธารณะ ภาครัฐจัดเอง เข้าร่วมแล้วกว่า 1 หมื่นคัน ธ.ค.นี้ได้ลองใช้

Advertisement

หลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับรถบริการสาธารณะหลายต่อหลายครั้ง และเป็นปัญหาต่อเนื่องจนภาครัฐนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้ ล่าสุด  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธานการประชุมว่า “ในส่วนของความคืบหน้าการยกมาตรฐานการบริการแท็กซี่สาธารณะ ตามโครงการแท็กซี่โอเค เพื่อ พัฒนารองรับต่อความต้องการของประชาชนตามที่มีการร้องเรียนมานั้น เบื้องต้นได้มีการออกกฎกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับแท็กซี่แบบพิเศษ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้กรมการขนส่งทางบก ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ หรือ DLT TAXI CENTER ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมคนขับที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสม และจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสื่อสารรถแท็กซี่ โดยเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วม และมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมกว่า 16 ศูนย์แล้ว
โดยกลางเดือน ธ.ค.นี้ กรมการบนส่งทางบก จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นแท็กซี่โอเค เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ คาดว่าจะมีรถแทกซี่ทั้งใหม่และเก่าเข้าร่วมให้บริการในโครงการนี้ไม่ต่ำว่า 10,000 คัน

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังเร่งรัดให้ดำเนินการการแก้ไขปัญหาการส่งส่งแท็กซี่สาธารณโดยเร็ว โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม

ส่วนแท็กซี่โอเค จะโอเคจริงๆมั้ย และจะได้มาตรฐาน แซงหน้า “อูเบอร์” หรือ “แกรป” และแท็กซี่ทั่วๆ ไปได้แค่ไหน ธันวาคม นี้น่าจะได้พิสูจน์กัน