“ช่วยคนจนเฟส 2” ปลูกอะไรมีคนรับซื้อแน่ๆ ! ธกส.ชง รอ “สมคิด”เคาะ

มาแล้วแนวทางช่วยคนจนเฟส 2 จากธกส.เน้นไปที่เกษตรกร เสนอแผนการตลาดนำการเกษตร –หาอาชีพเสริมรายได้ หนุนรวมกลุ่ม วัดผล “ปลูกแล้วมีคนรับซื้อ” ยก “กระบี่โมเดล” เป็นต้นแบบ หนุนรวมกลุ่ม เชื่อสร้างรายได้ยั่งยืนขึ้น

Advertisement

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะที่ 2 ของ ธ.ก.ส.ว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา หลังจากที่ได้สำรวจความต้องการของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแบบเจาะลึก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดมากขึ้น พร้อมทั้งสำรวจความต้องการสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาช่องทางการทำตลาดให้กับสินค้าเกษตรก่อนที่จะหาอาชีพเสริม ทดแทนการปลูกข้าว เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยหากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ ก็จะเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้มีรายได้ทันที

ทั้งนี้ในเบื้องต้น ธ.ก.ส.จะใช้โมเดลการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของจ.กระบี่ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ด้วยการที่ ธ.ก.ส.จะเข้าไปสำรวจและเจรจาหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรที่มีความต้องการสูง โดยจะหาเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเอสเอ็มอีเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รวบรวมผลผลิตและจัดจำหน่ายต่อไป

ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรต้นแบบ 2,000 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด  อาทิ ผักไฮโดรโปรนิกส์ กล้วยแปรรูป และหญ้าเนเปียร์ จากนั้นจะให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สมัครใจเข้าโครงการกับเกษตรกรผู้นำ เพื่อส่งสินค้าเกษตรให้กับผู้นำ ซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตรที่ผลิตมามีตลาดรองรับทั้งหมด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตามยอมรับแนวทางการเพิ่มรายได้ครั้งนี้ใหกับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย อาจต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องทำควบคู่ไปกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางการทำตลาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งหากการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรได้มีประสิทธิภาพ ธ.ก.ส.ก็จะพิจารณาปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ต่อไป