น่าไปมาก ..ขอบอก“RoboCup Asia-Pacific 2017”หุ่นยนต์นานาชาติ

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

Advertisement

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเผยว่า “International RoboCup Federation ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในชื่อ World RoboCup ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก รายการนี้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้World RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017

“ไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup ตั้งแต่ปี 2545 และเคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกในประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยและฟุตบอลหุ่นยนต์ ปัจจุบันวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาก ควบคู่กับการส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ จนได้รับความเชื่อมั่นจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 หรือ RCAP 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงสร้างบุคลากรและเครือข่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการหุ่นยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Robotics Week 2017 ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค” และ 18 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“การเป็นเจ้าภาพจัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตอบรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

หรือ New S-Curve โดย Thailand Robotics Week 2017 จะขยายขอบเขตของงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาล โดยต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ System Integrator  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงสถาบันการเงิน นักลงทุน และธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) RoboCup Asia-Pacific 2017 และ Thailand Robotics Week 2017 ยังจะเป็นก้าวแรกของประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อย่าง World RoboCup 2021 อีกด้วย” ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าว

ภายใน Thailand Robotics Week 2017 จะประกอบไปด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) การจัดงานส่งเสริมด้าน Robotics Start Up & Pitching Forum  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017  การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup Asia-Pacific Robotics Symposium)

ในส่วนของ RoboCup Asia-Pacific 2017 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคและทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ปัจจุบันมีทีมยืนยันสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130  ทีม แบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League ที่จะทำการแข่งขัน 4 ประเภท คือ หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก (RCJSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก (RCJRescue), หุ่นยนต์นักแสดง (RCJOnstage) และการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจำลอง (RCJCo-Space) ส่วนกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League แข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (RoboCupSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue), หุ่นยนต์บริการในบ้าน RoboCup@Home และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (RoboCup@Work) สำหรับการแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific 2017 จะเพิ่มการแข่งขันประเภทใหม่ที่เรียกว่า RCAP Challenge ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ CoSpace Logistic Challenge, CoSpace Grand Prix Challenge, CoSpace Recue Challenge และ CoSpace Small Size League Challenge

อีกหนึ่งในงานดีๆ ที่น่าสนใจสำหรับการก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ครั้งนี้มาให้สัมผัสกันในประเทศไทย กับเรื่องของหุ่นยนต์ จักกลแห่งยุค 4.0 และเป็นอีกงานที่ชาวโรบอทลิสซึ่ม ไม่ควรพลาด