5 โรคร้ายทำใบขับขี่ไม่ได้นะ “ขนส่งทางบก” คุมเข้มหลังเกิดเหตุสลด

สนองรับกับกระแสอุบัติเหตุจากโรคประจำตัว กรมการขนส่งทางบก เร่ง แก้ไขในการขอทำใบขับขี่ เพิ่ม 5 กลุ่มโรคเสี่ยง

Advertisement

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตอนนี้กรมฯกำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับขี่ ให้เพิ่มกลุ่มโรคที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายในการขับขี่ เบื้องต้นได้ข้อสรุปแล้วว่ามีทั้งหมด 5 กลุ่มโรค จากการหารือร่วมกันของกรมขนส่งทางบกกับแพทยสภา ได้แก่ 1.โรคลมชัก 2.เบาหวานร้ายแรง 3.ความดันโลหิตสูง 4.ผู้ที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อน 5.โรคหัวใจ ที่เสี่ยงจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด โดยคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน คงจะเรียบร้อย ประมาณเดือน มกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ คงออกมาบังคับใช้ได้ และคงไม่มีแก้ไขอีกแล้วในส่วนของ 5 กลุ่มโรคนี้ เพราะเราหารือกันมาหลายรอบแล้ว
ทั้งนี้เนื่องจากกรมขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นด้วย ซึ่งกรณีนี้คือแพทยสภา กรมขนส่งจึงใช้เวลานานในการดำเนินการเรื่องนี้ เพราะมีการดำเนินการมาหลายปีแล้ว

สำหรับ 5 กลุ่มโรคนี้ ซึ่งบางส่วนไม่ได้เป็นโรคแต่เป็นอาการ จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดด้วยว่า เป็นขนาดไหน เช่นเบาหวานร้ายแรง แค่ไหน ความดัน เท่าไร รายละเอียดเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งทางแพทยสภาจะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งก่อนหน้านี้การขอใบอนุญาตขับขี่ จะมีการห้ามเฉพาะ 5 โรค คือ 1.เท้าช้าง 2.วัณโรค 3.เรื้อน 4.พิษสุราเรื้อรัง 5.ติดยาเสพติดให้โทษ โดยจะมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มเติมอีก 5 กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่