ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์บินกับ “แควนตัส” เริ่มต้นแค่ 16,645 บาท

สายการบินแควนตัสเสนอตั๋วโดยสารราคาพิเศษชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถึง 15 ธันวาคม 2560

Advertisement

ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-เพิร์ธ (ผ่านสิงคโปร์) เริ่มต้น 16,645 บาท กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ เริ่มต้น 21,815 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 20,565 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 22,875 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 20,745 บาท กรุงเทพฯ-โกลด์โคสต์ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 22,725 บาท ส่วนตั๋วโดยสาร กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 24,885 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 25,760 บาท และกรุงเทพฯ-เวลลิงตัน (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 25,815 บาท ราคาตั๋วโดยสารรวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัมต่อคน โดยไม่จำกัดว่ามีจำนวนกี่ชิ้น สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2560 และ 24-26 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น 16 มกราคม-18 เมษายน 2561 และ 1 พฤษภาคม-28 มิถุนายน 2561

ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถเพลิดเพลินกับตั๋วโดยสารในราคาพิเศษไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เช่นกัน โดยเส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์ เริ่มต้น 75,815 บาท บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 76,565 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 76,875 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 76,745 บาท กรุงเทพฯ-แคนเบอร์รา (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 77,465 บาท ส่วนตั๋วโดยสาร กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 91,385 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 91,260 บาท และกรุงเทพฯ-เวลลิงตัน (นิวซีแลนด์) (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 91,315 บาท ราคาตั๋วโดยสารรวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 40 กิโลกรัมต่อคน โดยไม่จำกัดว่ามีจำนวนกี่ชิ้น โดยสามารถเดินทางได้ระหว่าง 24-31 ธันวาคม 2560 และ 14 กุมภาพันธ์-14 มิถุนายน 2561

ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจมีอายุ 1 ปี หลังจากที่เดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ผู้สนใจที่สนใจสามารถซื้อตั๋วโดยสารโปรโมชั่นได้ทางเว็บไซต์ qantas.com หรือสำนักงานสายการบิน แควนตัส โทรศัพท์ 02 632 6611 หรือเอเย่นต์จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินใกล้บ้าน