เปิดศักราชปี 2018 ฉลองสาวเยอรมนีนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้าน

เผยโฉมนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้าน ของปี 2560 รมว.ท่องเที่ยวฯ –ผู้ว่าททท.ไปร่วมแสดงความยินดีถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Advertisement

ฉลองปีใหม่ กับนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านที่มาประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านของปี 2560 ภายใต้แคมเปญ “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success”

Ms. Stephanie Haring นักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมนี

 

สำหรับ นักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้าน ได้แก่ Ms. Stephanie Haring อายุ 33 ปี เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมนี เดินทางมาประเทศไทยโดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836 จากกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และเกาะพีพี รวมใช้เวลาพำนักในประเทศไทยประมาณ 3 สัปดาห์

จากแคมเปญดังกล่าว Ms.Stephanie Haring จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบอภินันทนาการ จำนวน 2 ที่นั่ง เส้นทางระหว่างประเทศที่ผู้ได้รับรางวัลมีถิ่นพำนักถาวร กลับมายังประเทศไทย พร้อมที่พักโรงแรม 5 ดาว จำนวน 5 คืน จาก ททท. และบริการรถ AOT Limousine ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พักในกรุงเทพฯ จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แคมเปญ “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success” จัดขึ้นโดย ททท. ในฐานะผู้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Thailand Tourism Year 2018) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination)

ข้อมูลข่าว + ภาพ จากTourism Unbound Free Mag

https://www.facebook.com/morningwindow/?hc_ref=ARSdP40ecyX2464AAESZGV5lzrZtFzzbT2GNF2wrEAxj5GY7kBFCrifLWLlhfHNmWIg