ข่าวดีรับปีจอ ธกส.คาดสินค้าเกษตรราคาดีถ้วนหน้า

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เผยสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นต้อนรับ ปีใหม่ 2561 ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้ง อานิสงค์นโยบายกระตุ้นของภาครัฐ

Advertisement

          นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต้อนรับปีใหม่ 2561 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 5% คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.52-4.87 อยู่ที่ราคา 8,440-8,719 บาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.30-3.85 อยู่ที่ราคา 12,470-12,658 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.20-4.32 อยู่ที่ราคา 9,515-9,810 บาท/ตัน เนื่องจากยังมีความต้องการของตลาดต่างประเทศและมาตรการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ที่ช่วยชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด และมาตรการภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียว เพื่อช่วยสนับสนุนราคาให้สูงขึ้น

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ความชื้นไม่เกิน 14.5% จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.10-0.30 อยู่ที่ราคา 6.79-6.93 บาท/กก. เนื่องจากเข้าสู่การปลูกข้าวโพดช่วงฤดูแล้ง (เริ่มปลูกเดือนธันวาคม) ประกอบกับมาตรการดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐที่ได้เริ่มขยายผลจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปในจังหวัดอื่นที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งจะช่วยยกระดับราคารับซื้อให้เพิ่มขึ้น

ขณะที่ ยางพารา คาดว่า สถานการณ์ราคายางพาราแผ่นดิบจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.00-6.30 อยู่ที่ราคา 42.32-44.54 บาท/กก. เนื่องจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของภาครัฐ จะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศของผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้ง มาตรการรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณและความต้องการใช้ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในราคายางพารา มันสำปะหลัง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.20-4.97 อยู่ที่ราคา 1.85-1.90 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังที่ออกสู่ตลาดยังน้อยกว่าความต้องการ  ประกอบกับมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศของภาครัฐที่เข้มงวด โดยเพิ่มขั้นตอนแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดพืช และหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า รวมทั้งต้องมีการนำเข้าโดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จะทำให้ผลิตภัณฑ์

ส่วนมันสำปะหลังจากต่างประเทศเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไทยยากขึ้น ปาล์มน้ำมัน คาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 3.57 – 21.42 อยู่ที่ราคา 2.90 – 3.40 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่ลดลง ประกอบกับภาครัฐเร่งดำเนินการระบายปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบให้กลับสู่ระดับปกติ จะส่งผลให้แนวโน้มราคาปาล์มน้ำมันมีทิศทางดีขึ้น

สุกร คาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.09-5.50 อยู่ที่ราคา 52.30-54.05 บาท/กก. เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคา สุกรตกต่ำในระยะสั้น โดยให้มีการชำแหละจำหน่ายให้มากขึ้นจากเดิมในหลายจังหวัด มีเพียงจังหวัดราชบุรีและจังหวัดลำพูนเท่านั้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสุกรให้กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในช่วงเทศกาลให้เพิ่มมากขึ้น กุ้งขาวแวนนาไม คาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.25-2.91 อยู่ที่ราคา 188.00 -193.00 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง จึงส่งผลให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง คือ น้ำตาลทรายดิบ ซึ่งคาดว่า ราคาเฉลี่ยน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในตลาดโลก จะลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.50-2.00 อยู่ที่ราคา 13.39-13.59 เซนต์/ปอนด์ (9.67-9.81
บาท/กก.) เนื่องจากแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร จากการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกินในปีการผลิต 2561/62 ประกอบกับราคาน้ำตาลถูกกดดันจากค่าเงินเรียลของบราซิลที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ผลิตทยอยขายน้ำตาลออกมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้นและราคาจะลดลง