“กล้านรงค์” วูบกลางห้องประชุม

นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เป็นลมวูบหมดสติ กลางห้องประชุมสภาในระหว่างที่จะเข้าร่วมการประชุม สนช.

Advertisement

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ได้รีบช่วยปฐมพยาบาล และช่วยปั๊มหัวใจจนนายกล้านรงค์ รู้สึกตัวขึ้น และรีบส่งตัวไปยัง รพ.วิชัยยุทธ