“บัตรทอง”จะใช้สิทธิ์เช็คด่วนๆ รัฐเพิ่มสถานพยาบาลให้อีก16 แห่ง

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

รัฐเพิ่มสถานพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) อีก 16 แห่งแล้ววันนี้

Advertisement

โดยผู้ถือบัตรทองและประสงค์จะใช้สิทธิ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนบัตรทอง 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ สถานพยาบาลรัฐ – เอกชน ที่ร่วมให้บริการบัตรทองเพิ่มเติม ประกอบด้วย

คลินิกฟอกไต จำนวน 9 แห่ง
1. ฤทธิเวชสหคลินิก จ.นนทบุรี
2. เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม จ.นนทบุรี
3. บางใหญ่ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต จ.นนทบุรี
4. ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม จ.ปทุมธานี
5. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา จ.นครปฐม
6. สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ จ.มหาสารคาม
7. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต นพ.พิสิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
8. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม จ.อำนาจเจริญ
9. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง จ.ภูเก็ต

หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 แห่ง
1. รพ.สต. บ้านภูเพ็ก จ.สกลนคร

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ กทม. จำนวน 4 แห่ง
1. ประภัศร์คลินิกทันตกรรม
2. คลินิกทันตกรรมสตอรี่เดนทัลโฮม
3. คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเม
4. คลินิกวีระชัยทันตแพทย์

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรมในพื้นที่ กทม. จำนวน 2 แห่ง
1. เอ็มดีสหคลินิก
2. เอกชัยเวชการคลินิก

 

ภาพจากแฟ้มข่าว

ที่มาข่าว เพจไทยคู่ฟ้า