รวบแล้วแท็กซี่หื่นหวังเคลมผู้โดยสารสาวนะยะ

ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า “บังเอิ๊ญ บังเอิญ” โพสคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาระบุว่าผู้ขับรถแท็กซี่ใช้วาจาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับผู้โดยสาร นั้น

Advertisement

วันนี้ (23 มค.61) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้ดำเนินการติดตามตัวนายธเนศ บุญเสริมทรัพย์ ผู้ขับรถแท็กซี่ คันหมายเลขทะเบียน ทศ 7796 กทม. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เลขที่ 47000061 ออกโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 โดยนายธเนศฯ ให้การว่าได้รับผู้โดยสารจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อไปส่งบริเวณป้ายรถเมล์หน้าวัดเสมียนนารี เวลาประมาณ 09.00-10.00 น. และยอมรับว่าได้มีการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้โดยสารตามที่ปรากฎเป็นข่าวจริง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการดังนี้

ผู้ขับรถมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

1.ฐานแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ มาตรา 57ฉ ประกอบมาตรา 66/2 เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

2.ฐานขับรถขณะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ มาตรา 65 เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

เจ้าของรถมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

1.ฐานยินยอมให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าขับรถ เนื่องจากผู้ขับรถถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 จึงได้เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

2.ฐานไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถให้นายทะเบียน ตามมาตรา 5(15) ประกอบมาตรา 58 จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวต่อไป