“เทสโก้ โลตัส” จับมือก.พาณิชย์ หนุนเอสเอ็มอีไทย พร้อมส่งออกไปอังกฤษ

“โลตัส” จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาผู้นำนักธุรกิจไทย-อังกฤษ สภาหอการค้าไทย จัดงาน “พัฒนาสินค้าไทยเติบโตไกลสู่ตลาดอังกฤษ” ติวเข้มเอสเอ็มอีไทย ให้พร้อมส่งออกไปตลาดสหราชอาณาจักร สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ ตอกย้ำแนวโน้มฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

Advertisement

มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส และประธานผู้นำนักธุรกิจฝ่ายสหราชอาณาจักร สภาผู้นำนักธุรกิจไทย-อังกฤษ กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยที่มีสาขากว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยผ่านการเป็นช่องทางการขายที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้สินค้าคุณภาพของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศผ่านกลุ่มเทสโก้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในปีนี้เราได้สานต่อเจตนารมย์ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอีกครั้งในการจัดงาน ‘พัฒนาสินค้าไทยเติบโตไกลสู่ตลาดอังกฤษ’ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบไทยให้มีความพร้อมที่สุด ผ่านการติวเข้มให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะการตลาด แนวโน้มผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร และเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เอสเอ็มอีไทยสามารถปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางการค้าการส่งออก”

มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดต่างประเทศมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี ประกอบด้วยสินค้าประเภทอาหารสด เช่น ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง สินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจน อาหารสัตว์ เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ที่ส่งออกไปขายยังตลาดยุโรปกลางและเอเชียผ่านกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเทสโก้ที่มีอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาคการส่งออก เฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนเกษตรกรไทย
      “เทสโก้ โลตัส และกลุ่มเทสโก้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนโยบายการสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (strategic partners) ตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมย์ในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็งร่วมกัน”

     ภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกลุ่มอาหารสดและสินค้าบริโภค ที่ผ่านการคัดเลือกจากสินค้ามีมาตรฐานคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสหราชอาณาจักร (BRC) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของไทย จำนวนประมาณ 60 บริษัทเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่องธุรกิจค้าปลีกและแนวโน้มผู้บริโภคในประเทศอังกฤษจากเทสโก้ โลตัส การติดอาวุธทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ นอกจากนั้นยังมีบูทให้คำปรึกษาโดยเทสโก้ โลตัส ,ธนาคารกรุงเทพ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการปรับกลยุทธ์สู่การเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักรด้วย

“เทสโก้ โลตัส เชื่อมั่นว่า ความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และส่งสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยไปสู่ตลาดอังกฤษได้สำเร็จ โดยมีเทสโก้ โลตัส เป็นผู้ให้การสนับสนุนและพร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง” มร.จอห์น คริสตี้ กล่าว