EGA เดินเครื่องนโยบายประเทศไทย 4.0

EGA เดินเครื่องนโยบายประเทศไทย 4.0
จัด GovChannel Roadshow 2017 ดัน จ.เชียงใหม่ สู่ “เมืองดิจิทัลต้นแบบ”

Advertisement

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดงาน “GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” เพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่ โดยนำเสนอบริการภายใต้ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ในการยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการตอบรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 7 จังหวัด กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มจาก จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ “Chaingmai: Digital Local Government” ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ รร.โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้