“ชุดไทย” ฟีเวอร์ คนกรุงอยากใส่ไปทำงาน แล้ว “ออเจ้า” เอาด้วยมั้ย?

กระแสงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว และ ละครบุพเพสันนิวาส ยังแรงต่อเนื่อง ทำคนกรุงอยากแต่งชุดไทยไปทำงาน ชูแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงาม สนับสนุนสินค้าชุมชน

Advertisement

ผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการแต่งกายชุดไทย หรือชุดที่ตัดเย็บดวยผ้าไทย ของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และพนักงานออฟฟิศร้อยละ 68.2 คิดว่าการแต่งกายชุดไทยหรือชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

ขณะที่ ร้อยละ 63.8 คิดว่าการแต่งกายชุดไทยหรือชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยจะช่วยส่งเสริมสินค้าของชุมชน และร้อยละ 64.3 คิดว่าการแต่งกายชุดไทยหรือชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.2 อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมีกิจกรรมส่งเสริมการแต่งชุดไทยหรือชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทย โดย ร้อยละ 58.4 อยากให้หน่วยงานที่ท่านทำงานหรือศึกษาอยู่กำหนดให้มีชุดยูนิฟอร์มเป็นชุดไทยหรือชุดยูนิฟอร์มที่ตัดเย็บจากผ้าไทย

ขอบคุณภาพจาก : เพจ อุ่นไอรัก คลายความหนาว