นพม.รุ่นที่ 4ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ร่วมใจปรับปรุงบำรุงต้นไม้ภายในวัดบวรฯถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ดร.ณพลเดช มณีลังกา ประธานรุ่นนักศึกษา หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม (นพม.)รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ในฐานะตัวแทน นพม. รุ่นที่ 4 เปิดเผยว่าได้ร่วมกับชมรมศิษย์เก่ารวมใจภักดิ์วัดบวรนิเวศวรวิหาร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มุ่งมั่นเพื่อถวายพระพรเนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ในการดำเนินงานปรับปรุงต้นไม้ทรงปลูกในบริเวณวันบวรนิเวศวรวิหาร พระอารามหลวงให้แข็งแรงและเติบโตถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อความยั่งยืน ร่มเย็น สวยงาม ร่มรื่น และให้ร่มเงาแก่ประชาชนที่เดินทางมาแสวงบุญที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร โดยได้รับอนุญาตจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหารเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

การเข้าไปดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงดูแลต้นไม้ภายในวัด ครั้งนี้ ได้รับการตรวจสอบจากนักวิชาการฝ่ายดูแลต้นไม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผลจากการตรวจสอบพบว่าต้นไม้บางต้นมีสภาพที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรงตามสมควรและเอนเอียงขวางทางเดินของพระสงฆ์และมีโอกาสโค่นล้ม ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายได้

ดร.ณพลเดช มณีลังกา ประธานรุ่น นพม.รุ่นที่ 4

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงต้นไม้ให้กลับมาแข็งแรง ประกอบด้วย ปรับปรุงต้นไม้ที่เอนเอียงให้ยืนตรง บำรุงดินใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งที่มีโอกาสหักเมื่อถูกลมพายุพัดใส่และเพื่อความสวยงาม การป้องกันแมลงศัตรูของต้นไม้ การล้อมรั้วต้นไม้ทรงปลูกที่ผุกร่อนไปตามกาลเวลาบางต้นให้ใหม่ ฯลฯ

“ การร่วมมือร่วมใจกันครั้งนี้ ไม่ว่านักศึกษา นพม.รุ่นที่ 4 ชมรมศิษย์เก่ารวมใจภักดิ์วัดบวรฯ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อต้องการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน” ดร.ณพลเดช กล่าว