ดารายกทีมเชิญชวนรณรงค์ไม่กินเค็มในงานสัปดาห์วันไตโลก

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมดารา ช่อง 3 ร่วมรณรงค์ จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้คนไทยรักสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง และห่างไกลจากภาวะอ้วนลงพุง
ภายในงานมีการเสวนาเรื่องโรคไต กับแพทย์โรคไต การเสวนาเรื่องแรงบันดาลใจในการหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมากจนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างชัดเจนและการแสดงบนเวที โดยคุณแมน การิน ศตายุส์ “7 วันฟิตแล้วเฟิร์ม #มันดีต่อไต” และจ๋า ยศสินี ณ นคร มาแนะนำ “7 วัน 7 เมนูสุขภาพดี๊ดี #มันดีต่อไต” และจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของคุณแมน การิน และคุณจ๋า ยศสินี อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกลุ่มศิลปิน นักแสดง ดาราต่าง ๆ มากมาย อาทิ เจมส์ อัศรัสกร (เจมส์ มาร์) และ ชีรณัฐ ยูสานนท์ (น้ำชา) คุณณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (คุณณิชา) คุณจิตรภาณุกลมแกว้ (คุณบอล) คุณพริมา พันธุ์เจริญ (คุณพริม) คุณมาสุ จรรยางค์ดีกุล (คุณมาสุ) คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ(คุณโอม) คุณอโณมา คุ๊ก (คุณเมจิ) คุณพิจิกา จิตตะปุตตะ (คุณลูกหว้า) คุณสุพล พัวศิริรักษ์ (คุณเบล) คุณนิทรา กิติยากร ณ อยธุ ยา (คุณต่าย) คุณยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ (คุณหนุ่ม) นพ.สมิทธ์ิอารยะสกลุ (คุณหมอโอ๊ค) มาร่วมในงานครั้งนี้ ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์

Advertisement