“มโหธรเทวี” นางสงกรานต์ปี 61 งามร้ายลึก!

ย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตามประเพณีนิยมแต่โบราณถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อถึงวันมหาสงกรานต์แล้วก็จะปรากฏ “นางสงกรานต์” ประจำวัน โดย “นางสงกรานต์ทั้ง 7 นั้นคือธิดา 7 คนของ ท้าวกบิลพรหม (พระอาทิตย์)

Advertisement

สำหรับนางสงกรานต์ประจำปีของแต่ละปีนั้นๆจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าวันมหาสงกรานต์ของปีนั้นๆจะตรงกับวันใด โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ นางสงกรานต์ประจำปีนี้ คือ นางมโหธรเทวี ซึ่งแต่งกายโดย ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย มีอาวุธคู่กายคือ พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

โดยมีการอ้างคำนายในปีนนี้ คือ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมาก

ขณะที่ เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช (ธาตุไฟ) ทำนายว่าน้ำน้อย ส่วน เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ทำนายว่า ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหารจะบริบูรณ์ดี ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข

ขณะเดียวกันบางคำนายกล่าวไว้ว่า โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง ถ้าวันเสาร์เป็นวันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำน้อย จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ ถ้าวันเสาร์เป็นวันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู