เรียนอะไรมีงานทำฟันธงป.ตรีไม่เตะฝุ่น (คลิป)

ต่อเนื่องจากข่าวหลายมหาวิทยาลัยกำลังจะพบทางตัน เมือนักศึกษาหันไปเรียนทางสายอาชีวะ หรือทำงานมากกว่าที่จะเรียนต่อ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัว และออกแบบหลักสูตรที่จะรองรับกับความต้องการของอาชีพในอนาคต

Advertisement

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ได้เปิดเผยผ่าน SBN  ถึงการปรับตัวของสถาบันการศึกษาต่างๆที่จะต้องมุ่งเน้นไปสู่การออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Cuve  ซึ่งทางรัฐบาลกำลังให้การส่งเสริมอยู่ในขณะนี้

โดยการันตรีถึงความเป็นไปได้ที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบออกมาแล้วจะมีตำแหน่งงานรองรับ และหลักสูตรดังกล่าวต้องพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่การรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต