ขึ้นราคาไข่ไก่ถามกันบ้างมั้ย?!!! อ้างเหตุเพราะเลิกจัดโปรโมชั่นถูกๆ

มึนนโยบายรัฐ ผลักภาระผู้บริโภค เอาใจผู้ประกอบการ ก.เกษตรฯ เฮ ไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้น 2.80 บาทต่อฟอง ผลจากเอกชนลดกำลังการผลิต และผู้ประกอบการค้าปลีก อาทิ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ยกเลิกจัดโครงการไข่ไก่ราคาถูก

Advertisement

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาไข่ไก่ได้ปรับตัวสูงขี้นจากราคาฟองละ 2.50-2.60 บาท เป็นฟองละ 2.80 บาท ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่ภาครัฐได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการลดกำลังการผลิตไข่ไก่ลง ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการค้าปลีก อาทิ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ให้ความร่วมมือหยุดโครงการซื้อไข่ไก่ราคาแพงไปทำโปรโมชั่นขายไข่ไก่ในราคาถูก

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสมาคมผู้ประกอบอาหารสัตว์ เร่งหาวิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง

ด้านนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ โดยใช้ พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ควบคุมปริมาณนำเข้าและปริมาณเลี้ยงไก่ไขในประเทศแทน

สำหรับพรบ.ดังกล่าวจะช่วยกำหนดการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่(GP) ปีละ 4,500-5,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ปีละ 500,000 ตัว ซึ่งจะทำให้มีปริมาณไข่ไก่เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ  โดยปัจจุบันมีความต้องการบริโภคอยู่ 15,000 ล้านฟองต่อปี หรือ 41 ล้านฟองต่อวัน

อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์จะผลักดันโดยการส่งออกไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลปริมาณไข่ไก่ในประเทศไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด แต่สิ่งที่จะต้องทำคือการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งปัจจุบันต้นทุนแต่ละภูมิภาคใกล้เคียงกันเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟอง ซึ่งเท่ากับราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ อย่างไรก็ตามถ้าราคาต้นทุนเลี้ยงไก่ไข่ถูกลง ก็จะสามารถส่งออกไข่ไก่สดได้มากขึ้น