นักศึกษา นพม.รุ่นที่ 4 พบผู้ว่าการรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม นำคนไทยเข้าพบผู้ว่าการรัฐยูทาห์ พร้อมทัศนศึกษา ห้องประชุมสภา ชมห้องการตัดสินของศาลในอดีต ห้องพัก และบริเวณโดยรอบของ Salt Lak City Capitol Hill เพิ่มประสบการณ์

Advertisement

ดร.ณพลเดช มณีลังกา ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 4 (นพม.4) มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม และคณะ ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ตัวแทนคณะชาวไทย เข้าพบ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ณ Capitol Hill (Salt Lake City) เมืองซอลท์เลคซิตี้ มลรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ว่าการรัฐยูทาห์ได้มอบหมายได้ Utah state senator โดยนาย Jerry Stevenson เป็นตัวแทนในการพบปะ ทั้งนี้นาย Jerry Stevenson ได้พาคณะเยี่ยมชมห้องประชุมสภา ชมห้องการตัดสินของศาลในอดีต ห้องพัก และบริเวณโดยรอบของ Salt Lak City Capitol Hill ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นเหรียญ Utah State Senate Seal ให้กับคณะทุกคนอีกด้วย

ดร.ณพลเดช มณีลังกา ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 4

ในการนี้ ม.ร.ว.จิราคม ได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรจุกรอบ และของที่ระลึกอื่นๆ มอบให้กับนาย Jerry Stevenson เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างไทยกับอเมริกา ทั้งนี้ ม.ร.ว.จิราคม ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์อันดีของไทยกับอเมริกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ประสูตร ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน